Historia

W roku 1936 Czesław Nagrodzki otworzył zakład fotograficzny i prowadził go nieprzerwanie (również podczas II wojny światowej) do roku 1950, kiedy to na terenie Polski zaczęły się organizować państwowe Spółdzielnie Pracy. Ówczesna władza komunistyczna „zaproponowała” Czesławowi w zamian za jego długoletnie doświadczenie i zgromadzony w swoim zakładzie sprzęt fotograficzny stanowisko kierownika modelarni. W późniejszym czasie do pracy w Spółdzielni „ZORZA” docierały kolejne pokolenia naszej rodziny.

W końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła się przygoda z wykonywaniem fotografii nagrobkowych na porcelanie przez naszą rodzinę, od roku 1975 już jako szef zakładu fotoceramiki.

Ówczesne techniki pozwalały na ręczny retusz i ręczne nakładanie farb ceramicznych wypalanych w temperaturze 820 do 850 stopni.

Obecnie Firma Wizart – Fotoceramik przy wykonywaniu zdjęć na porcelanie wykorzystuje najnowocześniejsze techniki retuszu cyfrowego. Jeśli chodzi o uzyskiwanie obrazu, stosujemy techniki komputerowego druku pigmentów ceramicznych oraz cyfrowo sterowanego procesu wypału w ekstremalnie wysokich temperaturach. Metoda ta zapewnia wieloletnią trwałość i odporność wykonanych przez nas fotoceramik na warunki atmosferyczne panujące w naszej szerokości geograficznej.

Głównym celem firmy jest zadowolenie klienta korzystającego z naszych usług.