Autor: mk

W myśl zasady: „nie myli się ten, co nic nie robi”, reklamacje zdarzają się również i u nas. Najczęściej wynikają one z ludzkiego błędu dotyczącego…